BSO Joy

KDV BSO Joy-3

BSO Joy

De buitenschoolse opvang stelt zich ten doel te voorzien in de behoefte aan goede opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd. Het accent ligt op het bieden van een prettige vrijetijdsbesteding, zowel groeps- als individueel gericht. In het bijzonder na schooltijd hebben kinderen verschillende behoeften. Vrije keuze van activiteit is belangrijk, na een schooldag waarin van alles “moet”. Daarnaast worden georganiseerde activiteiten aangeboden.

De buitenschoolse opvang voldoet aan de gangbare kwaliteitseisen. De opvang vindt plaats in goed verzorgde en kindvriendelijk ingerichte opvang locatie, die voorzien zijn van veilige buitenspeelruimten.

De opvang kenmerkt zich door de kleinschaligheid en enthousiasme van de medewerkers. Door de christelijke normen als basis te hanteren worden kinderen positief en met respect benadert. Wij zijn ons van bewust dat ieder kind uniek is en iets speciaals heeft.

De naschoolse opvang is dagelijks geopend aansluitend op de schooltijden. Uw kind wordt door ons van school gehaald. U haalt uw kind zelf voor sluitingstijd op. De BSO van 7.30 tot 18.30 uur geopend. De BSO is in de zomervakantie 2 weken gesloten en tussen kerst, oud en nieuw. U wordt bijtijds van deze sluitingsdagen op de hoogte gebracht. Voor ons vanzelfsprekend kunt u tijdens de sluitingsweken gebruikmaken van de reguliere opvang. Wij informeren u graag hoe dat te organiseren is.

Flexibele buitenschoolse opvang

Deze vorm van opvang is een tegemoet komen aan ouders die bijv: onregelmatige werktijden hebben. Hierbij betaalt u een vast uurtarief voor een nader te bepalen contractduur. Binnen dit contract kunt u de opvang in overleg met de coördinatrice vrij invullen.

Prijs

Het tarief voor de voorschoolse opvang en naschoolse opvang bedraagt €6,59 per opvang uur.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de coördinatrice. Klik hier om naar onze contact pagina te gaan.