Welkom op de website
Kinderdagverblijf JOY

KDV Joy

Het kinderdagverblijf JOY voldoet in alle opzichten aan de wettelijke eisen die de gemeente Zwolle, de GGD en de brandweer stellen.

BSO Joy

De buitenschoolse opvang stelt zich ten doel te voorzien in de behoefte aan goede opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Tarieven

Om de ouder(s) en/of verzorgers een breed diensten pakket aan te bieden heeft kindercentrum Joy enkele arrangementen samengesteld.

Welkom bij Kindercentrum Joy Zwolle

Joy biedt betaalbare kinderopvang, waarbij plezier voor ouder en kind centraal staat.

Joy biedt reguliere dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en  buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

Joy biedt ook voorschoolse- ,  vervroegde- , verlengde- en incidentele dagopvang

Joy biedt u kortom, verschillende vormen van opvang en diensten.  Lees hierover, en over andere onderwerpen, meer op onze website.

Joy is gestart op 1 april 2002. Wij hebben dus al ruim wat jaren ervaring in de kinderopvang.

De spil van Joy is Joke Belfor.  Zij heeft een bewogen hart voor kinderen.

Joy locaties zijn goed bereikbaar en bieden voldoende (onbetaalde) parkeergelegenheid en meer dan voldoende speelruimte, binnen en buiten, voor uw kind(eren). Ondanks de ruime opzet toch kleinschalig en vaste groepsleidsters.

Joy 4 Kids!

1