Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Sommige kinderen hebben moeite om mee te komen in de klas, vinden het lastig om zichzelf te motiveren of kunnen wel wat hulp gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen. Extra persoonlijke begeleiding, 1 op 1 of in kleine groepjes tijdens de BSO-uren, kan dan uitkomst bieden. En dat is nu mogelijk bij Christelijk Kindercentrum Joy!

Meester Dennis van Zwieten is gediplomeerd Pabo-leraar en afgestudeerd psycholoog en heeft zich met zijn bedrijf Bij Meester Dennis gespecialiseerd in het geven van bijlessen aan kinderen in de basisschoolleeftijd en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

Meester Dennis kan samen met ouders en kind een programma opstellen om te focussen met het kind op de gebieden die om extra aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld:

  • extra uitleg, achterstand wegwerken
  • cito training
  • zelfstandig leren plannen
  • motivatie
  • persoonlijke groei, vergroten van het zelfvertrouwen
  • extra aandachtbehoefte door bijv. dyslexie, beelddenken of dyscalculie
  • speciale vakgerichte training.

Net zoals bij Christelijk Kindercentrum is ook de begeleiding van Meester Dennis maatwerk. Meester Dennis gaat altijd uit van het positieve, het plezier van het kind staat voorop.

Tijdens het  intakegesprek kunt u meer informatie verkrijgen.